โภชนาการสัตว์เลี้ยง

โภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพดี การเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับสายพันธุ์และขนาดของสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องสำคัญ ต้องให้ความสำคัญกับปริมาณและคุณภาพของอาหาร รวมถึงการให้น้ำเพียงพอและการให้วิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง