search
คำค้นหายอดนิยม:
close

เนื้อไก่ไร้ยาปฏิชีวนะ ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของเหล่าสัตว์เลี้ยง

การผลิตเนื้อไก่สุขภาพดี ปลอดยาปฏิชีวนะกำลังถูกรณรงค์อย่างแพร่หลายในวงกว้าง ตั้งแต่เกษตรกรรายย่อยไปถึงฟาร์มเลี้ยงไก่ รวมไปถึงองค์กรหรือหน่วยการทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เนื่องมาจากปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้นอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์ตามมาได้ การตกค้างของยาในเนื้อนั้นเชื่อมโยงกับสุขภาพของปศุสัตว์และผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ที่ปลอดยาปฏิชีวนะหรือ Non Antibiotic Ever-Chicken (NAE) นั้นจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของน้องหมาน้องแมวมากขึ้น 

คำว่า ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหรือ Non Antibiotic Ever (NAE) นั้นมีความหมายว่าอะไรกันแน่นะในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่นั้นมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารของสัตว์ปีกเป็นส่วนใหญ่ โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วยดูแลการทำงานของ gut flora ของปศุสัตว์และทำให้สัตว์เลี้ยงในฟาร์มมีสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตามการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินจำเป็นหรือการใช้ยาปฏิชีวนะที่หลากหลายในฟาร์มอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาดื้อยาและปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่ตามมาได้  

วิธีการเลี้ยงไก่แบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่า เพราะมั่นใจได้เลยว่าไก่ในฟาร์มที่ถูกเลี้ยงนั้นจะไม่ถูกให้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ยิ่งไปกว่านั้นยังดีต่อสุขภาพของสัตว์ที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มอีกด้วย เพราะการไม่ใช้ยาในการเลี้ยงนั้นหมายถึงปศุสัตว์ที่ถูกเลี้ยงได้รับการดูแลใส่ใจที่มากขึ้น มีสุขอนามัยที่ได้คุณภาพ และมีการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี โดยผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ปลอดยาปฏิชีวนะนั้นต้องถูกแปะฉลาก NAE (Non Antibiotic Ever) เพื่อให้ผู้บริโภคทุกท่านทราบถึงความแตกต่างในการผลิต 

ถือได้ว่าเนื้อไก่ที่ถูกเลี้ยงมาแบบปลอดยาปฏิชีวนะนั้นถือเป็นเนื้อที่มีการยกระดับคุณภาพขึ้นไปอีกขึ้น เพราะนอกจากเนื้อจะมั่นใจได้ว่าสะอาด ปลอดภัย ปลอดยาตกค้าง ซึ่งดีต่อสุขภาพของน้องหมาน้องแมวที่เป็นผู้บริโภคแล้วนั้น การผลิตเนื้อไก่แบบ NAE ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ปีกที่ถูกเลี้ยงในฟาร์ม มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาหรือการตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์อีกด้วย นับได้ว่าซื้อ 1 ได้ประโยชน์ถึง 2 กันเลยทีเดียว 

แชร์
share close
Go to top